Fullscreen Image

วิธีการลดผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ ความพยายามและการจัดการบริหารเงินด้วยวิธีนิยมที่ชาญฉลาด

th

การอบแห้ง

คำแนะนำและเคล็ดลับ
สัญลักษณ์อธิบาย
 • ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้เครื่องอบผ้าที่มีการควบคุมความชื้นโดยมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานระดับ A หรือดีกว่า
 • การปั่นผ้าให้แห้งในเครื่องซักผ้าที่ความเร็วสูงสุดที่เป็นไปได้  เพราะการใช้น้ำน้อยในการซักผ้าต้องใช้พลังงานและเวลาในการอบแห้งน้อยลง  แต่โปรดจำไว้ว่าการปั่นอาจทำให้เกิดรอยยับมากขึ้น
 • โดยเชิงมิติ- และผ้าชิ้นชนิดไวต่อความร้อนไม่ควรวางไว้ในเครื่องอบผ้า
 • บรรจุในเครื่องอบผ้าได้เต็มที่ แต่อย่าให้มากเกินไป
 • อบผ้าให้แห้งเฉพาะส่วนที่ยังมีความชื้นเท่านั้น  อย่า“อบผ้าที่แห้งแล้ว”
 • ทำความสะอาดไส้กรองหลังการใช้เครื่องปั่นผ้าแห้งแต่ละครั้ง
 • อย่าใช้เครื่องปั่นผ้ามากเกินไปซึ่งจะทำให้เกิดการอบแห้งที่ไม่สม่ำเสมอและเกิดรอยพับที่มากเกินไป
 • นำผ้าออกจากเครื่องปั่นแห้งทันทีที่เครื่องหยุดทำงานและแขวนหรือพับผ้าเพื่อป้องกันรอยย่น
 • สำหรับผ้าซักที่ทำความสะอาดได้ง่ายก็เพียงพอที่จะปั่นแห้งและวางไว้บนที่แขวนเพื่ออบแห้งในขั้นตอนสุดท้าย
 • ใส่เฉพาะผ้าที่ใช้เวลาในการอบแห้งเหมือนกันในเครื่องปั่นแห้งเท่านั้น  ตัวอย่างเช่น ผ้าฝ้ายและผ้าสังเคราะห์ใช้เวลาในการอบแห้งต่างกันมาก
 • ผลิตภัณฑ์บางชนิดไม่ควรอบแห้ง เช่น เสื้อถักผ้าฝ้ายเพราะการหดตัว  ผ้าขนสัตว์เนื่องจากเป็นผ้าสักหลาด ผ้าไหมและโพลีเอไคล์เพราะจะได้รับความเสียหายจากความร้อน และม่านเพราะเสี่ยงที่เกิดรอยพับ (ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแล)

 

รู้ไว้ก็ดี ...

 

 • เสื้อผ้าบางชนิดจำเป็นต้องเก็บในที่อุ่นหรือม้วนไปมา เพื่อรักษาคุณสมบัติของมัน สิ่งสำคัญคือต้องอ่านคำแนะนำ
การตากบนราวจนผ้าแห้ง
การแขวนผ้าเปียกบนราวและผึ่งให้แห้ง
การตากผ้าในแนวตั้ง
การแขวนผ้าเปียกบนราวในแนวตั้ง
การตากบนราวจนผ้าแห้งในที่ร่ม
การแขวนผ้าเปียกบนราวและผึ่งให้แห้งในที่ร่ม
การตากผ้าในแนวตั้งในที่ร่ม
การแขวนผ้าเปียกบนราวในแนวตั้งในที่ร่ม

  ขั้นตอนการอบแห้งแบบปกติ : การอบแห้งในเครื่องอบแห้งสามารถกระทำได้ภายใต้ปริมาณและอุณหภูมิปกติ (80 องศาเซลเซียส) โดยไม่มีข้อจำกัด

 ขั้นตอนการอบแห้งแบบเบา : ข้อควรระวังที่ถูกต้องเมื่ออบผ้า เลือกขั้นตอนแบบเบาที่มีการปั่นแห้งน้อยลง(อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสในระหว่างการการอบผ้า)

  ห้ามอบผ้า : ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งในเครื่องอบ