Fullscreen Image

วิธีการลดผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ ความพยายามและการจัดการบริหารเงินด้วยวิธีนิยมที่ชาญฉลาด

th

การซักผ้าด้วยเครื่อง

คำแนะนำและเคล็ดลับ
สัญลักษณ์อธิบาย
 • ซักผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่สกปรกเท่านั้นการซักผ้าที่ไม่จำเป็นจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในเชิงลบ
 • นำผ้าที่สกปรกไปไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดีและแห้งและอย่าทิ้งไว้เป็นเวลานานเกินไป
 • เสื้อผ้าเปียกควรซักทันที หากไม่สามารถ ให้แขวนเพื่อให้แห้งก่อนที่จะซัก
 • เมื่อซักผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีเครื่องหมาย “ดูแลรักษาง่าย ”ให้ใช้ขั้นตอนการซักแบบเบา ลดปริมาณผ้าที่ซักและปั่นด้วยความระมัดระวัง (เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของรอยย่น)
 • ใช้โปรแกรมสั้นๆสำหรับการซักผ้าที่สกปรกเล็กน้อย
 • หากเป็นผ้าสี ให้แยกผ้าสีสดใสและสีดำ
 • ควรซักผ้าสีใหม่ที่แยกต่างหากก่อน
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้  การใช้ผงซักฟอกมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาได้ 
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้คละเสื้อผ้าขนาดเล็กและใหญ่ปนกัน ซึ่งจะช่วยให้เสื้อผ้าเคลื่อนไปมาได้เป็นอย่างดีและส่งผลให้การซักผ้าดีขึ้น
 • หากคุณซักผ้าเช็คหน้ากระดาษโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณอาจขจัดเศษขนปุยออกโดยการล้างผ้าด้วยถุงน่องไนล่อน

รู้ไว้ก็ดี ...

 • สัญลักษณ์การดูแลแสดงถึงวิธีการดูแลรักษาสูงสุด  การซักผ้าที่อุณหภูมิต่ำกว่าที่ระบุไว้ในฉลากสามารถกระทำได้เสมอ
 • การซักผ้าที่อุณหภูมิต่ำกว่าเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานน้อยลง  แต่อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาด  เพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่ดีที่สุด  ให้อ่านสัญลักษณ์การดูแลผลิตภัณฑ์สิ่งทอและคำแนะนำในหีบห่อผงซักฟอก
 • สำหรับการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอบางชนิดให้ล้ำลึกยิ่งขึ้น การซักที่อุณหภูมิ 60  องศาเซลเซียสเป็นวิธีที่ง่ายที่จะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอได้รับการซักอย่างถูกสุขลักษณะ ใช้ผงซักฟอกทั่วไป (ที่มีสารฟอกสีออกซิเจน)   หรือแนะนำให้ใช้สารซักฟอกที่เหมาะสม
 • สำหรับการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอบางชนิดให้ล้ำลึกยิ่งขึ้น การซักที่อุณหภูมิ 60  องศาเซลเซียสเป็นวิธีที่ง่ายที่จะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอได้รับการซักอย่างถูกสุขลักษณะ ใช้ผงซักฟอกทั่วไป (ที่มีสารฟอกสีออกซิเจน)   หรือแนะนำให้ใช้สารซักฟอกที่เหมาะสม
 • รอบการซักที่ใช้เวลานานด้วยอุณหภูมิต่ำช่วยประหยัดพลังงาน
 • หลีกเลี่ยงการใช้ปริมาณน้อยกว่าที่ระบุ (ใช้ผงซักฟอกน้อยเกินไป)   หากคุณทำเช่นนั้นคราบที่สกปรกมากจากน้ำที่ซักอาจเปื้อนผ้าที่มีคราบสกปรกน้อย ผ้าขาวอาจกลายเป็นสีเทาหรือสีเหลือง ผ้าสีจะซีดลง
 • การใช้ปริมาณมากเกินไป (ใช้ผงซักฟอกมากเกินไป)ไม่อาจทำให้ผ้าที่ซักสะอาดขึ้น แต่จะส่งผลกระทบที่ไม่จำเป็นต่อสิ่งแวดล้อม
 • การปั่นที่ระดับสูงสุด  ก่อนใช้เครื่องอบผ้า ให้ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์การดูแลรักษาเสมอ

ซักด้วยมือ : การซักผ้าด้วยมือในน้ำที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ก่อนอื่นให้ละลายผงซักฟอกในน้ำที่มีปริมาณมาก นำผ้าไปแช่ในสารละลายและค่อยๆเขย่า อย่าถู ดึงหรือบีบออก จากนั้นให้ซักผ้า บีบน้ำออกอย่างช้าๆและดึงให้เข้ารูป ซักผ้าสีและผ้าที่บอบบางอย่างรวดเร็วและอย่าปล่อยไว้ในสภาพเปียก

แนะนำให้ซักด้วยมือแทนโปรแกรมการซักด้วยมือของเครื่องเสมอเพื่อประหยัดพลังงาน

ห้ามซักผ้า:  ไม่ควรซักผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายนี้