Fullscreen Image

วิธีการลดผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ ความพยายามและการจัดการบริหารเงินด้วยวิธีนิยมที่ชาญฉลาด

th

การซักรีดผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยผู้ชำนาญการ

คำแนะนำและเคล็ดลับ
สัญลักษณ์อธิบาย
 • เก็บป้ายดูแลรักษาผ้าไว้กับผ้าของคุณ ห้ามตัดออก เพื่อช่วยให้ผู้ทำความสะอาดมืออาชีพของคุณดูแลผ้าได้ดียิ่งขึ้นและเลือกใช้วิธีทำความสะอาดที่ถูกต้องระหว่างการซักแห้งและการทำความสะอาดแบบเปียก
 • วิธีทำความสะอาดแบบมืออาชีพ 2 แบบที่สามารถดูแลผ้าของคุณได้:
  • “การซักแห้ง” มืออาชีพจะใช้ตัวทำละลายแบบเฉพาะ (แทนด้วยสัญลักษณ์ P หรือ F)
  • “การทำความสะอาดแบบเปียก” มืออาชีพจะใช้น้ำและกระบวนการซักแบบเฉพาะ (เลือกอุณหภูมิ, สบู่ซักผ้า, ความเร็วในการปั่นแห้ง เป็นต้น) และกระบวนการอบแห้ง โดยขึ้นอยู่กับผ้าของคุณ
 • ห้ามเอาป้ายดูแลรักษาผ้าออกจากเสื้อผ้าของคุณ! ป้ายนี้จะให้ข้อมูลที่สำคัญกับผู้ทำความสะอาดมืออาชีพเกี่ยวกับส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงข้อแนะนำในการดูแลของแบรนด์นั้น
 • ผลิตภัณฑ์ผ้าชิ้นใหญ่ (เช่น ผ้านวมขนเป็ดไอเดอร์) หรือผลิตภัณฑ์ที่เกินกำลังบรรจุของเครื่องซักผ้าในครัวเรือนควรนำมาทำความสะอาดแบบมืออาชีพ เช่น กระบวนการทำความสะอาดแบบเปียกแบบมืออาชีพสามารถนำมาใช้ได้
 • ตัวทำละลายสำหรับการซักแห้งที่แตกต่างกันมีขายในตลาดทั่วไปเพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของคุณและยืดอายุของผลิตภัณฑ์
   

ยินดีที่ทราบว่า

 

 • ผ้าที่ติดป้าย “P” สามารถทำความสะอาดได้ด้วยไฮโดรคาร์บอนที่ติดป้าย “F” กระบวนการ “F” ที่เรียกกันนี้จะอ่อนโยนต่อผ้ามากกว่า
 • ผ้าหลากหลายชนิดที่ไม่สามารถซักทำความสะอาดได้ด้วยเครื่องซักผ้าในครัวเรือนทั่วไป หรือไม่สามารถซักแห้งทำความสะอาดได้อย่างมืออาชีพ สามารถนำมาดำเนินการสำเร็จได้ด้วยการทำความสะอาดแบบเปียก

การซักแห้งโดยผู้ชำนาญการด้วยตัวทำละลาย : เตตราคลอโรเอทิลีน และ / หรือ ไฮโดรคาร์บอน

ขั้นตอนการซักแห้งแบบปกติโดยไม่มีข้อจำกัด

การซักแห้งโดยผู้ชำนาญการด้วยตัวทำละลาย: เตตราคลอโรเอทิลีน และ / หรือ ไฮโดรคาร์บอน

ขั้นตอนการซักแห้งแบบเบาโดยมีข้อจำกัดของความชื้นที่เพิ่มขึ้นและ / หรือกลไกการซักแห้งและ / หรืออุณหภูมิ

  การซักแห้งโดยผู้ชำนาญการด้วยตัวทำละลาย: ไฮโดรคาร์บอน(เบนซีนหนัก) ขั้นตอนการซักแห้งแบบปกติโดยไม่มีข้อจำกัด

  การซักแห้งโดยผู้ชำนาญการด้วยตัวทำละลาย: ไฮโดรคาร์บอน(เบนซีนหนัก)  ขั้นตอนการซักแห้งแบบเบาโดยมีข้อจำกัดของความชื้นที่เพิ่มขึ้นและ / หรือกลไกการซักแห้งและ / หรืออุณหภูมิ

ห้ามซักแห้ง: ไม่อนุญาตให้ทำการซักแห้งโดยไม่มีผู้ชำนาญการ อย่าใช้น้ำยาขจัดคราบที่มีตัวทำละลาย

 การซักน้ำโดยผู้ชำนาญการ : ขั้นตอนการซักน้ำแบบปกติโดยไม่มีข้อจำกัด

 การซักน้ำโดยผู้ชำนาญการแบบเบา: ขั้นตอนการซักน้ำสำหรับสิ่งทอที่ละเอียดอ่อนที่มีกลไกการซักน้ำน้อย

 การซักน้ำโดยผู้ชำนาญการแบบเบามาก: ขั้นตอนการซักน้ำสำหรับสิ่งทอที่ละเอียดอ่อนมากที่มีกลไกการซักน้ำน้อยมาก

ห้ามซักน้ำ : ไม่อนุญาตให้ทำการซักน้ำโดยไม่มีผู้ชำนาญการ